Информация за свойствата на минералната вода

A. Състав

1. Аниони mg/l eq %   2. Катиони mg/l 2.Катиони
F⁻ 15,78 12,359 NH₄ᐩ < 0,05 0,0000
Cl⁻ 22,62 9,495 Liᐩ 0,0000
SO₄²⁻ 116,66 36,140 Naᐩ 122,88 93,468
CO₃²⁻ 6,00 2,976 Kᐩ 7,18 3,211
HCO₃⁻ 158,65 38,702 Ca²ᐩ 3,51 3,063
HSiO₃⁻ 1,70 0,328 Mg²ᐩ < 0,12 0,0000
NO₃⁻ <1.00 0,000 Fe-общо(³ᐩ) 0,02 0,006
NO₂⁻ <0.05 0,000 Mn²ᐩ < 0,02 0,000
Сума: 321,41 ~100,00 Сума: 133,59 ~100,00
           
Сух остатък при 180℃ 452 mg/l H₂SiO₃ 109,7 mg/l
Сух остатък при 260℃ 440 mg/l Обща минерализация 563 mg/l
Електропроводимост 683 ⲙS/cm Въглероден диоксид 0,44 mg/l
при 25℃     Сероводород и сулфиди 2,20 mg/l
pH   8,68      
      Дебит 11,30 l /s
      Температура 48 ℃

Външен вид: Водата е бистра, безцветна, без вкус и мирис на сероводород.

Микроелементи (mg/l)

Алуминий 0,060
Арсен 0.068±0,014
Антимон <0,005
Кадмий <0,003
Хром <0,005
Мед <0,050
Никел <0,005
Олово <0,010
Селен <0,010
Живак <0,001
Цинк <0,018
Барий <0,014
Бор <0,342
Цианиди <0,010
Сребро <0,050

 

Данните са съгласно протоколи от изпитване №38 от 25.04.2017 г. на специализирана лаборатория за анализ на минерални води към „НЕБФТР“ ЕАД – гр. София, Протокол от изпитване №480 от 09.03.2017 г. на лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ Стара Загора.

Радиологични показатели

Обща α – активност 0,114±0,033 Bq/l
Обща β – активност 0,271±0,026 Bq/l
Радий 226 0,087±0,025 Bq/l
Естествен уран < 0,0020 mg/l
Радон 222 138,3±7,7 Bq/l
Обща индикативна доза 0,020±0,005 mSv/yr

Данните са съгласна протоколи за контрол на радиологичните показатели на вода № W552a и № W552b от 05.05.2017 г. и № W033 от 01.02.2018 г. на орган за контрол от вид А при НЦРРЗ и Експертна оценка за определяне на обща индикативна доза на НЦРРЗ.

Микробиологични показатели

Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми при 22℃ < 1 KOE/cm³
Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми при 37℃ < 1 KOE/cm³
Колиформи при 37℃ 0/250cm³
Ешерихия коли 0/250cm³
Фекални стрептококи (ентерококи) 0/250cm³
Сулфитредуциращи клостридии 0/50cm³
Псевдомонас аеругиноза 0/250cm³

Данните са съгласно Протокол от изпитване №480 от 09.03.2017 г. на Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ Стара Загора.

Заключение:

Общата минерализация на минералната вода от сондаж №Сз-3, находище на минерална вода „Ягода“, с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора е 563 mg/l. Характеризира се като ниско минерализирана, хипертермална, хидрокарбонатно-сулфатна натриева, флуоридна и силициева вода, без санитарно-химични и микробиологични признаци замърсяване. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти са в границите на нормите за минерални води. Водата има стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на изискванията на наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, бр. 79 от 1987г., после.изм.бр. 70 от 2004г.).

В. Свойства

Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от нейната ниска минерализация и наличието на хидрокарбонатни, натриеви, сулфатни и флуорни йони и на метасилициева киселина в колоидно състояние. Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно- чернодробната и бъбречно-отделителната система. Водата намалява хиперацидитета на стомашния сок, увеличава секрецията му, стимулира секрецията на панкреаса и стимулират кинетиката на жлъчните пътища. Ниската минерализация потенцира диурезата. Флуорните йони потенцират дентогенезата..

При използване на питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране до 35-37°C) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно-чревни (хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни (жлъчнокаменна болест, хронични холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични (хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролитиаза, състояние след литотрипсия и др.); хронични панкреатити; метаболитни (подагра, затлъстяване, захарен диабет); кариес профилактика и други.

Препоръчително е питейното балнеолечение да бъде провеждано с курсове не по-дълги от 15 дни, 250-300 мл преди хранене.

Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировки (количество на питейната вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

При използване на външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответно темпериране до 33-35°C)

Използването на минералната вода за външно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазването на строго определени методики и дозировка (количество на приета вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс).

Противопоказанията за външно балнеолечение: специфични заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи системи; онкологични заболявания; хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни нарушения; епилепсия.

-5% ОТСТЪПКА

за резервации направени през сайта

за минимум 2 нощувки

ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОМОЦИИ