физикална терапия

Физикална терапия

Физикалната терапия, по-популярна като физиотерапия представлява съвкупност от средства и методики, насочени към профилактиката и лечението на различни заболявания. При нея се залага, както на естествени фактори, познати на човечеството от дълбока древност, така и на модерна технология симулираща и усилваща въздействието им.

Основните раздели на физикалната терапия са: топлолечението, балнеологията, хидротерапията, кинезитерапията, като към тях спадат и съвремените електорлечение, лазертерапия, светлинна терапия, ултразвукова терапия и инхалационна терапия.

Всички тях ние комбинирахме в полза на Вашето здраве!

Физикалната терапия е подходящ, а понякога и единствен метод за възстановяване след травми или инциденти. Нейната цел е възстановяване на увредените функционални активности и подобряване на тонуса на мускулатурата и общото състояние на организма.

 

Възстановителните процедури са подходящи и за хора без конкретни заболявания. Забързани в ежедневието много често игнорираме сигналите на тялото ни, преди да настъпи болката.  Тук отново идва мястото на физикалната терапия. Тя е и средство за профилактика, защото е известно, че най-доброто лечение на всяка болест – това е  именно тя – профилактиката.

ФИЗИКАЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА Е
НАУКА, ДЯЛ ОТ МЕДИЦИНАТА, КОЯТО ИЗУЧАВА ПРИЛАГАНЕТО НА ФИЗИКАЛНИТЕ
ФАКТОРИ-ЕСТЕСТВЕНИ И ПРЕФОРМИРАНИ/ИЗКУСТВЕНИ/, С ПРОФИЛАКТИЧНА, ЛЕЧЕБНА И
РЕХАБИЛИТАЦИОННА ЦЕЛ.

В ОСНОВАТА НА ПРОФИЛАКТИЧНОТО И ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ НА ТЕЗИ ФАКТОРИ ЛЕЖИ МЕСТНАТА И РЕФЛЕКТОРНАТА РЕАКЦИЯ НА НЕРВНАТА И ЕНДОКРИНАТА СИСТЕМА.

ПЪРВИЧНАТА РЕАКЦИЯ СЕ ДЪЛЖИ НА ПОГЛЪЩАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА НА ФИЗИКАЛНИТЕ ФАКТОРИ, КОЯТО ВЪЗДЕЙСТВА В РАЗЛИЧНИ ТОЧКИ НА ПРИЛАГАНЕ В ОРГАНИЗМА: КОЖА, ПОДКОЖИЕ, МАСТНА, СЪЕДИНИТЕЛНА, МУСКУЛНА ТЪКАН, КОСТИ, ТЕЧНИ СРЕДИ/КРЪВ, ЛИМФА/ И ДР.

РЕФЛЕКТОРНАТА РЕАКЦИЯ МОЖЕ ДА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ НА РАЗЛИЧНИ НИВА В НЕРВНАТА СИСТЕМА/ЦНС,ПНС/.

ОТВЕТНАТА РЕАКЦИЯ НОСИ МЕСТЕН, РЕГИОНАЛЕН ИЛИ ОБЩ ХАРАКТЕР, КАТО ВИНАГИ  УЧАСТВА ВЕГИТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА/ВНС/.

РЕАКЦИЯТА НА ОРГАНИЗМА ВИНАГИ Е В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗХОДНОТО МУ ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ,ПРОВЕДЕНИЯТ КУРС ПРЕДИЗВИКВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АДАПТАЦИЯ И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ В САМАТА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА, КАТО СЪЩИТЕ ИМАТ СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР.

ПРИНЦИПНО ПОЛОЖЕНИЕ В ФРМ Е ТОВА ЗА КОМПЛЕКСНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ФАКТОРИ – ЕДНОВРЕМЕННО И/ИЛИ В РАЗЛИЧНИ ПЕРИОДИ ОТ ВРЕМЕ. КОМПЛЕКСА ВКЛЮЧВА ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРА, С ЦЕЛ ПОТЕНЦИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА СЪЩИТЕ ИЛИ ОТСЛАБВАНЕ НА НЕЖЕЛАН СТРАНИЧЕН ЕФЕКТ НА НЯКОЙ ОТ ТЕЗИ ФАКТОРИ.

Форми на физикална терапия

КОНТАКТИ

  • с.Ягода, ул. Баненска 13
  • marketing@spahotelmineralyagoda.com
  • +359 42 95 95 95
  • +359 42 95 95 96