кинезитерапия

в най – общия смисъл тя се разглежда, като лечение чрез движение, въпреки че кинезитерапията бива пасивна и активна.

Активна кинезитерапия

Активната кинезитерапия включва всички видове двигателни терапии, при които болният активно извършва движение.

Избора на правилната терапия се базира на:

  • вида и характера на физическите упражнения:
  • анатомичния признак/за определени мускулни групи и стави/;
  • формата/строеви, за внимание, подготвителни, основни, заключителни, катерения, опори, пълзене, висове, скокове, хвърляния и т.н./
  • активността
  • използваните уреди и пособия.
  • използването на спорт и елементи от спорта
  • използването на игри и елементи от тях. 

Според физилогичното им въздействие активните тарапии биват:

  • изотонични
  • изометрични
  • смесени 
  • ексцинтрични
  • циклични и ациклични
  • за сила
  • за издръжливост
  • за бързина

Според степента на усилията биват:

  • с максимално усилие
  • с умерено усилие
  • с малко усилие

Според лечебното действие биват:

  • върху дихателната система
  • върху ОДА
  • върху ССС
  • върху НС
  • върху вътрешните органи и коремната стена
Към активната кинезитерапия се числят също общо укрепващата гимнастика и подводната гимнастика. 

 

Пасивна кинезитерапия

При пасивната кинезитерапия движението или терапията се извършва от външна за пациента сила. Към нея спадат:

  • Пасивна гимнастика
  • Механотерапия
  • Масаж 

контакти

 • с.Ягода, ул. Баненска 13
 • marketing@spahotelmineralyagoda.com
 • +359 42 95 95 95
 • +359 42 95 95 96